DRAŽBY MOVITÝCH A NEMOVITÝCH VĚCÍ

  • Dražby nemovitostí prováděné naším exekutorským úřadem jsou realizovány jako on-line dražby na našem dražebním serveru
    umístěném adrese www.drazby-exekuce-online.cz, kde také najdete kompletní nabídku dražených nemovitostí.
     
  • Dražby movitých věcí jsou k nalezení v podmenu Dražby movitých věci na těchto stránkách