LIDÉ V ÚŘADU

Ing. Petr Šimek ředitel úřadu p.simek@soudni-exekutori.cz
Mgr. Tereza Sísová kandidát t.sisova@soudni-exekutori.cz
Mgr. Adam Válek koncipient a.valek@soudni-exekutori.cz
Mgr. Lucie Musilová koncipient l.musilova@soudni-exekutori.cz
Petra Přikrylová vedoucí kanceláře p.prikrylova@soudni-exekutori.cz
Kateřina Janderová vedoucí účetní k.janderova@soudni-exekutori.cz
Petra Dlábková vedoucí podatelny p.bartova@soudni-exekutori.cz
Alena Zoicasová asistentka a.zoicasova@soudni-exekutori.cz
Bc. Klára Vyhlídalová asistentka k.vyhlidalova@soudni-exekutori.cz
Andrea Geciová asistentka a.geciova@soudni-exekutori.cz
Michaela Zemánková asistentka m.zemankova@soudni-exekutori.cz
Alena Černá, DiS asistentka a.cerna@soudni-exekutori.cz
Lenka Říhová asistentka l.rihova@soudni-exekutori.cz
Ladislava Kučerová administrativní pracovnice l.kucerova@soudni-exekutori.cz
Petra Chlebounová administrativní pracovnice p.chlebounova@soudni-exekutori.cz
Marie Hochová Podatelna m.hochova@soudni-exekutori.cz
Marcela Kristlová Zapisovatelka m.kristlova@soudni-exekutori.cz
Daniela Peterková podatelna d.peterkova@soudni-exekutori.cz
Michala Moravcová podatelna m.moravcova@soudni-exekutori.cz
Radek Vyhnánek Vykonavatel soudního exekutora r.vyhnanek@soudni-exekutori.cz
Libor Marek Vykonavatel soudního exekutora l.marek@soudni-exekutori.cz