DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Vyhláška č. 291/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudnhího exekutora
Vyhláška č. 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Prohlášení - úhrada od třetí osoby